W naszej ofercie magnesy: magnesy neodymowe, ferrytowe, AlNiCo, Sm-Co, uchwyty magnetyczne, separatory, stoły, chwytaki.
magnesy neodymowe
magnesy ferrytowe
magnesy magnesy stale
magnes

Nasz sklep internetowy www.MAGNESY.eu

Cewka Helmholtza

Cewki Helmholtza (Cewki Helmholtza-Gaugaina) to układ cewek wewnątrz którego istnieje duży obszar o jednakowym natężeniu pola magnetycznego, są używane do wytwarzania pola magnetycznego, kompensacji zewnętrznego głównie ziemskiego pola magnetycznego. Nazwana na cześć niemieckiego fizyka Hermanna von Helmholtza.

Cewka składa się z dwóch identycznych równoległych cewek, połączonych szeregowo. W każdej z tych cewek prąd płynie w tym samym kierunku. Cewki te znajdują się w odległości promienia. Taki układ pozwala uzyskać jednorodne pole magnetycze w stosunkowo dużej objętości.

Cewka Helmholtz'a

Natężenie pola magnetyczego B w środku cewki o promieniu R wynosi:

 B = {\left ( \frac{4}{5} \right )}^{3/2} \frac{\mu_0 n I}{R}

gdzie:

n - liczba zwojów każdej cewki I - prąd płynący w uzwojeniu.

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Cewka_Helmholtza

Pole jednorodne to pole fizyczne, w którego wszystkich punktach natężenie pola jest takie samo, czyli ma te same wartości, kierunki i zwroty. W tym przypadku linie sił są równoległe. Jednorodne pole elektromagnetyczne to takie, w którym w dowolnym jego punkcie na ładunek działa taka sama siła. Jednorodne pole elektryczne występuje między równoległymi płytami metalowymi naelektryzowanymi różnoimiennie. Jednorodne pole magnetyczne występuje w długiej cewce o jednakowej, na całej długości cewki, liczbie zwojów przypadającej na jednostkę długości cewki. Układem cewek wytwarzającym jednorodne pole magnetyczne w dużym obszarze jest Cewka Helmholtza. Pole grawitacyjne w pobliżu Ziemi dla niezbyt rozległych obszarów uznaje się za jednorodne, choć jako całość jest polem centralnym.

Rozkład pola w cewce Helmholtza

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Pole jednorodne

Hermann Ludwig Ferdinand von Helmholtz (ur. 31 sierpnia 1821 r. w Poczdamie – zm. 8 września 1894 r. w Charlottenburgu) — niemiecki fizyk, lekarz, fizjolog i filozof. Jako filozof reprezentował min. agnostycyzm i organicyzm. Był profesorem na uniwersytetach m.in. w Heidelbergu i Berlinie.

Zajmował się mechaniką, akustyką, termodynamiką, światłem, elektrycznością, promieniowaniem rentgenowskim i magnetyzmem. Skonstruował pierwsze zwierciadło oczne, rezonator Helmholtza. Podał matematyczną interpretację zachowania energii. Próbował wyjaśnić mechanizm produkcji energii w gwiazdach.

 

Źródło: pl.wikipedia.org/wiki/Hermann_von_Helmholtz